Pomáhame rozdelovať finančné zdroje.
Jednoducho, spravodlivo a transparentne.

eGRANT je systém na administráciu dotácií, grantov
a participatívneho rozpočtu. Jednoduchý na používanie a za rozumnú cenu.

Dôverujú nám

S eGRANTOM môžete pracovať
nezávisle, plne podľa vašich predstáv.

Od grantovej výzvy či VZN až po vyúčtovanie.

16

>20 mil.

56

1056

35

rokov

prerozdelených eur

subjektov verejnej správy

programov/výziev

nadácií

Všetko, čo potrebujete na jednom mieste

Samostatná správa formulárov každej náročnosti

eGRANT umožňuje vytvorenie formulárov so širokou paletou možností tak, aby ste od žiadateľov dokázali získať veľké množstvo komplexných informácií v prehľadnej forme. S ich prípravou vám radi pomôžeme, alebo si ich vytvoríte aj sami. Formuláre je možné následne vrátiť na doplnenie podľa potrieb.

Formuláre pre rôzne účely

Okrem formulára pre žiadosti o dotáciu či grant vám systém umožňuje vytvárať ďalšie podľa potrieb: požiadavky na zmenu, priebežná správa, záverečná správa či špecifické formuláre ako je napríklad zber informácií pri konkrétnej udalosti. Môžete si tiež vytvoriť formuláre pre interné potreby manažérov a kolegov.

Šablóny formulárov

Za viac ako 10 rokov nášho fungovania boli v systéme vytvorené stovky formulárov, ku ktorým máte voľný prístup. Vďaka tomu nemusíte formuláre vytvárať nanovo, ale môžete použiť už existujúci a upraviť si ho podľa svojich potrieb. Jednoducho tak pripravíte formuláre akejkoľvek náročnosti - od úplne jednoduchých až po formuláre pre štrukturálne fondy.

Importy a exporty

Údaje, ktoré žiadatelia vložia do ktoréhokoľvek z formulárov, môžete následne exportovať v plnom rozsahu, alebo si export upraviť podľa vlastných potrieb. Údaje je tiež možné načítať do iných formulárov, napríklad dáta zo žiadosti načítať do formuláru záverečnej správy. Systém umožňuje tiež import vami zozbieraných údajov.

Elektronické podpisovanie

Žiadosti či iné formuláre je možno podpisovať elektronicky cez UPVS Slovensko.sk. Túto možnosť využíva čoraz viac samospráv, pretože výrazne uľahčuje odosielanie žiadosti, znižuje uhlíkovú stopu a zefektívňuje fungovanie. Žiadateľom poskytujeme podporu 24/7, aby proces úspešne zvládli.

Hodnotiaci proces na mieru

V eGRANTE si vytvoríte taký systém hodnotenia, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať. Na výber máte niekoľko možností: a) podľa hodnotiacich kritérií (bodové kritériá, selektívne, exkluzívne a pod.) b) automatické hodnotenie, resp. zrýchlené (automatické kritériá) c) priame schvaľovanie alebo zamietnutie žiadosti.

Náhodné alebo priame priradenie hodnotiteľov

Systém umožňuje prideliť žiadosti na hodnotenie priamo konkrétnemu hodnotiteľovi, alebo náhodné prerozdelenie medzi všetkých hodnotiteľov, s ktorými spolupracujete. Takto dokážete zabezpečiť najvyššiu objektívnosť a transparentnosť.

Samostatný prístup pre hodnotiteľov

Hodnotitelia získavajú jedinečný prístup do systému. Pri hodnotení vidia hodnotiace kritériá a žiadosť v plnom rozsahu na jednej obrazovke. Samotný proces hodnotenia je veľmi intuitívny a jednoduchý.

Export údajov

Rovnako ako pri údajoch z formulárov, ktoré vypĺňajú žiadatelia, exportovať môžete aj všetky údaje od hodnotiteľov. Údaje, ktoré chcete sťahovať, ako aj podmienky, za akých sa majú stiahnuť, si jednoducho sami nastavíte a upravíte podľa potrieb.

Automatické generovanie zmlúv o podpore

Vďaka eGRANTU viac nebudete musieť manuálne vypisovať údaje do zmlúv: systém vám ich automaticky vygeneruje doslova na 1 klik. Do zmluvy je možné načítať akokoľvek pole z ktoréhokoľvek formuláru, ktorý žiadatelia vyplnili.

Automatické generovanie ďalších dokumentov

V prípade, že potrebujete so žiadateľmi podpisovať iné typy dokumentov, eGRANT vám umožňuje aj to. Rovnako platí, že je do nich možno načítať ktorýkoľvek údaj z ktoréhokoľvek formuláru a systém vám ich automaticky vygeneruje za pár sekúnd.

Manuálne úpravy podľa potreby

Samozrejmosťou je aj možnosť úpravy jednotlivých dokumentov, ktoré si zo systému jednoducho stiahnete vo formáte, aký vám vyhovuje. Upravený dokument môžete nahrať naspať do systému a držať tak všetky aktuálne verzie na jednom mieste.

Elektronické podpisovanie

Zmluvy o podpore či iné dokumenty nie je viac potrebné podpisovať manuálne a chodiť s nimi na poštu. Vďaka elektronickému podpisu a prepojeniu eGRANTU na Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk je možné všetky dokumenty, rovnako ako žiadosti, podpisovať elektronicky.

Systém je integrovaný na centrálny register zmlúv.

Kliknutím na IČO žiadateľa vás systém prepojí na Centrálny register zmlúv, kde získate prehľad o zmluvách uzavretých s ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami zverejnenými v Centrálnom registri zmlúv.

Prehľadné sledovanie realizácie projektu

Cez eGRANT môžete sledovať vývoj realizácie projektov v dlhšom časovom období. Podľa potrieb si vytvoríte monitorovacie správy, ktoré sú realizátori povinní priebežne vypĺňať. Správy je možné vracať na úpravu a doplnenie.

Rôzne typy priebežných správ

Ak o realizácii projektu potrebujete v rôznom čase rôzne informácie, vďaka eGRANTU nebude problém ich získať. Jednoducho si vytvoríte rôzne formuláre, ktoré vám umožnia monitorovať priebeh projektu presne podľa potrieb v danom čase.

Záverečná správa a vyúčtovanie

Získajte všetky informácie o použití poskytnutých prostriedkov prehľadne a na jednom mieste. Vrátane účtovných dokladov, fotografií z realizácie či video záznamov.

Export údajov

Ak potrebujete všetky údaje zo všetkých záverečných správ získať prehľadne v excelovskej tabuľke, s eGRANTOM to nie je problém. Ja jeden klik si môžete tiež stiahnuť všetky schválené žiadosti, vrátane ostatných dát a príloh.

Aby ste mohli podporovať
dobré projekty, potrebujete systém,
na ktorý sa môžete spoľahnúť.

Benefity

Technická a zákaznícka podpora 24/7

Široká škála nastavení a prispôsobení na mieru

Tvorba formulárov aj pre najnáročnejších poskytovateľov

Prehľadné zobrazenie formulárov, ktoré dokáže vyplniť každý

Stabilný systém, ktorý nemá problém s vysokým náporom

Dodatočné funkcie pre potreby participatívneho rozpočtu

eGRANT využívajú desiatky organizácií, miest,
obcí či iných subjektov štátnej správy.

Kto stojí za eGRANTOM

Naše know-how pre klienta a verejné dobro

Sledujeme rovnováhu medzi znížením zaťaženia manažérov a zvýšením spokojnosti žiadateľov. Manažérom pomáhame zefektívniť proces prijímania, hodnotenia a kontroly. Žiadateľom pomáhame spracovať projekty v čo najvyššej kvalite, aby spolupráca bola pozitívnou skúsenosťou vedúcou k realizácii skvelých projektov pre komunitu, obec či región.

Otvorenosť a zdieľanie skúseností

Veríme v otvorenosť a zdieľanie pozitívnych aj negatívnych skúseností. Náš tím má bohaté skúsenosti s manažmentom grantových a dotačných programov, ako aj so zapájaním obyvateľov do rozhodovacích procesov. Ako zakladatelia crowdfundingových platforiem dôverne poznáme situáciu žiadateľov a realizátorov projektov.

Dôslednosť a kvalita výstupov

Našou snahou je pomôcť vám vytvoriť tie najlepšie grantové a dotačné programy. Pomáhame nastaviť programy podľa zadania (VZN, výzvy) a zároveň do nich vniesť naše skúsenosti a overené postupy. Navrhujeme moderné riešenia tak, aby čo najviac zodpovedali trendom a očakávaniam žiadateľov.

Odhodlanie inovovať, vyvíjať, hľadať riešenia

eGRANT je cloudové riešenie, ktoré neustále vyvíjame na základe podnetov a potrieb našich klientov. Je variabilný a umožňuje nastaviť procesy podľa vašich požiadaviek. Aktuálne prebieha hĺbkový UX redesign na základe odporúčaní našich užívateľov. Neustále sa snažíme systém vylepšovať, uľahčovať a zefektívňovať.

Martina Tvrdoňová

Konateľka

martina.tvrdonova@egrant.sk

Zuzana Biloveská

Projektová manažérka

zuzana.biloveska@egrant.sk

Zuzana Zaťovič

Produktová manažérka

zuzana.zatovic@egrant.sk

Monika Miklovičová

Starostlivosť o zákazníkov

podpora@egrant.sk

Jaroslav Ištok

IT developer

Šimon Zámečník

IT developer

Spojme sa

Menu

Zaujal vás náš systém a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac? 

Dajte nám o sebe vedieť, radi sa s vami stretneme.

V prípade technických problémov nás, prosím, kontaktujte na:

podpora@egrant.sk